Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.3.2015

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,8 procent från februari 2014 till februari 2015. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 2,3 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 1,1 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–2/2015

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–2/2015
Prisnedgången påverkades speciellt av att oljeprodukter, el samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med februari året innan. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att pappers- och papptillverkningen blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 1,2 procent och importprisindexet med 5,3 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 3,0 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 2,5 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter blev billigare jämfört med februari året innan. Nedgången av priserna dämpades särskilt av att pappers- och papptillverkningen blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades för sin del särskilt av att oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med februari året innan. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att ädelmetaller och andra icke-järnmetaller blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från januari till februari med 1,0 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, februari 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,0 1,0 -1,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,4 1,1 -2,3
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 101,1 1,0 -1,1
Exportprisindex 101,2 1,0 -1,2
Importprisindex 101,5 1,9 -5,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 105,7 1,1 -3,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 108,8 1,1 -2,5

Producentprisindex 1949=100, februari 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1917 1,0 -1,8
Exportprisindex 1652 1,0 -1,2
Importprisindex 1514 1,9 -5,3
Partiprisindex 2188 1,1 -2,5

Källa: Producentprisindex 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/02/thi_2015_02_2015-03-24_tie_001_sv.html