Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, mars 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 106,8 101,8 104,5 0,5 -0,8
B Utvinning av mineral 111,7 111,4 111,7 1,1 1,2
C Tillverkning 107,2 101,9 104,6 0,7 -1,0
C10 Livsmedelsframställning 113,3 107,3 112,5 0,2 -1,3
C11 Framställning av drycker 115,3 102,0 113,4 0,0 0,7
C13 Textilvarutillverkning 98,1 105,9 102,2 0,1 1,2
C14 Tillverkning av kläder 113,3 107,7 109,7 -0,2 1,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,1 106,9 104,5 0,1 0,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,7 105,3 103,8 1,1 4,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,4 105,3 103,5 1,2 4,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,1 104,7 106,4 0,1 0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,9 0,1 1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,1 103,2 106,9 0,9 -2,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,0 104,2 108,1 -0,5 -2,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,6 108,4 110,1 0,2 0,5
C24 Stål- och metallframställning 98,8 92,6 94,6 0,4 2,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,0 114,8 113,3 -0,3 1,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,8 92,2 92,6 0,0 1,5
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     100,5 -0,2 0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 107,6 108,7 0,0 1,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,1 107,0 105,5 0,3 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,7 107,0 105,9 -0,2 -0,3
C31 Tillverkning av möbler 110,3 110,6 110,3 0,1 1,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,1 -1,3 0,4
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2015, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, mars 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/03/thi_2015_03_2015-04-24_tau_003_sv.html