Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2015

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2332 1823 2194 0,3 -1,8
0 Livsmedel     1625 -0,9 -2,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4013 0,1 -11,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5239 2,0 -19,0
3B Gas, el och vatten     2807 -2,0 -0,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1591 1,6 -2,0
68 Oädla metaller     2304 3,3 10,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1843 0,5 2,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4093 0,3 1,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,8 2,8
73 Transportmedel     2306 0,3 2,2

Källa: Producentprisindex 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2015, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/03/thi_2015_03_2015-04-24_tau_017_sv.html