Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2015

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från mars året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,8 procent från mars 2014 till mars 2015. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 1,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 0,3 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–3/2015

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–3/2015
Till nedgången i producentpriserna för industrin bidrog särskilt billigare oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt lägre priser på järn och stål jämfört med mars föregående år. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att pappers- och papptillverkning blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 0,2 procent och importprisindexet med 4,2 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 2,2 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 1,8 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter blev billigare jämfört med mars året innan. Nedgången av priserna dämpades särskilt av att pappers- och papptillverkning blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med mars året innan. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet av att elektroniska apparater blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från februari till mars med 0,5 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, mars 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,5 0,5 -0,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,8 0,4 -1,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 101,8 0,7 -0,3
Exportprisindex 102,0 0,8 -0,2
Importprisindex 101,9 0,4 -4,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 106,0 0,2 -2,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 109,1 0,3 -1,8

Producentprisindex 1949=100, mars 2015

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1927 0,5 -0,8
Exportprisindex 1665 0,8 -0,2
Importprisindex 1521 0,4 -4,2
Partiprisindex 2194 0,3 -1,8

Källa: Producentprisindex 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/03/thi_2015_03_2015-04-24_tie_001_sv.html