Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, december

Producentprisindex 2015, april

2015
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor