Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, april 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,8 107,0 109,5 0,4 -1,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,7 107,8 106,0 -0,3 -4,9
B Utvinning av mineral 114,3 108,0 109,1 3,2 -13,3
C Tillverkning 110,2 107,5 109,1 0,4 -0,6
C10 Livsmedelsframställning 115,4 122,0 117,0 -0,5 -1,3
C11 Framställning av drycker 121,4 115,3 119,8 -0,1 -0,4
C13 Textilvarutillverkning 99,8 107,3 104,7 0,0 1,4
C14 Tillverkning av kläder 114,6 116,5 116,4 0,8 5,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,9 104,7 104,0 -0,5 -1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,0 100,9 102,7 0,9 5,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 102,1 98,8 101,6 1,2 6,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,9 105,3 107,2 -0,5 0,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,7 110,1 112,2 1,7 -2,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 117,5 114,7 0,2 0,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,5 110,1 111,9 0,3 1,5
C24 Stål- och metallframställning 100,3 92,1 96,1 0,6 -0,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,4 112,8 114,1 0,1 2,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,0 99,5 99,1 0,2 3,4
C27 Tillverkning av elapparatur 113,0 108,2 109,7 0,4 3,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,6 108,3 106,3 0,2 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 104,6 104,5 -0,1 0,2
C31 Tillverkning av möbler 111,6 112,0 111,7 0,2 2,9
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,7 0,7 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,0 0,0 1,0
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 2,3
F Byggverksamhet     113,1 -0,1 0,2

Källa: Producentprisindex 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2015, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, april 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/04/thi_2015_04_2015-05-25_tau_011_sv.html