Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, maj 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,2 103,3 106,6 0,1 -2,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,9 106,9 106,0 1,0 -3,5
B Utvinning av mineral 112,4 97,2 99,7 1,5 -16,8
C Tillverkning 107,4 105,2 106,5 -0,1 -1,0
C10 Livsmedelsframställning 112,6 119,2 114,2 0,2 -1,2
C11 Framställning av drycker 115,1 109,4 113,5 0,1 0,9
C13 Textilvarutillverkning 98,4 105,7 103,2 -0,2 1,1
C14 Tillverkning av kläder 113,5 114,3 114,3 -0,6 4,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,8 103,8 102,9 0,2 -1,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,9 99,7 100,7 -0,8 5,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,7 97,8 99,4 -1,0 6,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,7 104,0 105,9 0,0 0,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,7 -0,2 -0,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,7 108,5 111,3 0,4 -1,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 116,0 113,4 0,1 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,9 109,1 110,4 -0,1 1,1
C24 Stål- och metallframställning 100,6 90,4 95,4 0,4 -1,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,3 111,1 112,9 0,1 3,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,8 98,0 97,8 -0,2 3,3
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 106,6 108,2 -0,2 3,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,5 106,9 104,9 0,0 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,3 103,3 103,2 -0,1 0,4
C31 Tillverkning av möbler 110,3 109,6 110,1 -0,3 2,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,0 -0,2 1,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     97,9 -1,4 -2,7
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3
F Byggverksamhet     111,9 0,1 0,3

Källa: Producentprisindex 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2015, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/05/thi_2015_05_2015-06-24_tau_009_sv.html