Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, maj 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,5 107,4 109,5 0,0 -1,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,0 107,8 107,1 1,1 -3,4
B Utvinning av mineral 113,7 110,6 111,1 1,9 -12,9
C Tillverkning 109,6 107,4 108,6 -0,4 -1,1
C10 Livsmedelsframställning 115,4 123,1 117,3 0,3 -1,1
C11 Framställning av drycker 121,3 115,6 119,8 0,0 -0,5
C13 Textilvarutillverkning 99,6 107,0 104,5 -0,2 1,1
C14 Tillverkning av kläder 114,9 115,7 115,7 -0,6 4,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 105,0 104,2 0,2 -1,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,1 100,9 101,9 -0,8 5,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,9 99,0 100,6 -1,0 6,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,0 105,3 107,2 0,1 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,1 109,8 112,6 0,4 -1,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,6 117,4 114,8 0,1 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,2 110,4 111,8 -0,1 1,1
C24 Stål- och metallframställning 101,8 91,5 96,5 0,4 -1,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,7 112,4 114,3 0,1 3,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,0 99,3 99,0 -0,2 3,3
C27 Tillverkning av elapparatur 113,1 107,8 109,6 -0,2 3,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,7 108,2 106,2 0,0 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 104,5 104,4 -0,1 0,1
C31 Tillverkning av möbler 111,6 110,9 111,4 -0,3 2,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,4 -0,2 1,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,7 -1,2 -1,0
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 2,3
F Byggverksamhet     113,3 0,1 0,3

Källa: Producentprisindex 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2015, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/05/thi_2015_05_2015-06-24_tau_011_sv.html