Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2015

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2328 1850 2202 0,0 -1,7
0 Livsmedel     1625 0,4 -2,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4026 -1,0 -11,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5319 -1,3 -18,3
3B Gas, el och vatten     2775 -0,7 -1,5
5 Produkter från den kemiska industrin     1610 0,2 -1,1
68 Oädla metaller     2330 0,8 6,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1846 -0,1 2,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4106 -0,1 1,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 -0,1 2,8
73 Transportmedel     2300 -0,2 1,6

Källa: Producentprisindex 2015, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2015, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/05/thi_2015_05_2015-06-24_tau_017_sv.html