Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, augusti 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,7 103,2 107,5 -1,1 -3,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,7 103,7 105,4 0,5 -4,8
B Utvinning av mineral 109,6 93,0 95,8 -8,8 -23,8
C Tillverkning 108,3 105,8 107,2 -0,9 -2,6
C10 Livsmedelsframställning 116,1 122,7 117,8 -0,1 -1,1
C11 Framställning av drycker 121,6 113,8 119,6 -0,1 -0,7
C13 Textilvarutillverkning 98,5 107,4 104,3 -0,4 0,2
C14 Tillverkning av kläder 115,7 116,2 116,2 -0,3 4,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,8 106,3 104,2 -0,1 -2,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,9 101,5 101,8 0,2 4,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,7 99,7 100,5 0,2 5,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,2 105,5 107,4 0,2 -0,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 112,9 109,2 110,9 -1,4 -4,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,6 118,0 116,1 0,6 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,2 110,1 112,4 0,2 1,0
C24 Stål- och metallframställning 96,2 86,4 91,2 -2,0 -7,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,9 111,6 114,2 -0,1 2,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 98,9 98,7 -0,2 2,7
C27 Tillverkning av elapparatur 113,0 108,4 109,9 0,4 2,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,8 108,1 106,2 0,0 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 104,8 104,7 -0,1 0,0
C31 Tillverkning av möbler 111,6 111,7 111,7 -0,1 3,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,4 0,0 1,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,7 1,6 0,8
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 2,3
F Byggverksamhet     113,0 -0,1 0,0

Källa: Producentprisindex 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2015, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/08/thi_2015_08_2015-09-24_tau_011_sv.html