Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, september 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,8 100,2 102,7 -0,9 -3,2
B Utvinning av mineral 107,3 104,5 107,1 -0,9 -4,7
C Tillverkning 105,2 100,4 102,8 -0,8 -3,3
C10 Livsmedelsframställning 111,9 108,2 111,5 -0,6 -2,8
C11 Framställning av drycker 116,4 102,2 114,3 0,7 2,4
C13 Textilvarutillverkning 98,0 106,2 102,2 0,6 0,4
C14 Tillverkning av kläder 113,9 109,0 110,7 1,0 2,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,6 105,3 103,0 -1,0 -2,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,2 104,8 103,3 -0,5 3,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,8 104,9 103,1 -0,5 3,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,4 102,1 105,8 -0,3 -0,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,7 -0,4 -0,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 109,5 104,7 106,9 -2,3 -3,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,1 104,5 109,5 0,1 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,6 108,9 111,0 -0,4 1,6
C24 Stål- och metallframställning 93,0 86,3 88,5 -1,7 -8,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,3 118,8 114,3 0,4 2,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,2 95,3 95,3 -0,1 5,0
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     101,0 -0,3 0,7
C27 Tillverkning av elapparatur 111,3 104,9 106,5 -1,1 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,7 108,0 106,4 0,1 1,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,0 107,1 106,0 -0,2 -0,5
C31 Tillverkning av möbler 110,4 111,1 110,5 0,1 1,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,3 -0,7 -1,2
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2015, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, september 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/09/thi_2015_09_2015-10-26_tau_003_sv.html