Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2015

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,9 0,0 0,0
H Transport och magasinering 105,1 -0,4 -1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 111,5 0,3 1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 105,8 0,3 1,1
L Fastighetsverksamhet 110,6 0,1 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,9 -0,2 0,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,7 0,6 0,8
P Utbildning 111,2 0,7 -1,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,9 0,0 0,5
R Kultur, nöje och fritid 113,4 -0,9 -0,3
S Annan serviceverksamhet 112,1 -0,1 0,9
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,1 -0,2 -4,1
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 0,0
4941 Vägtransport, godstrafik 106,6 -0,2 -4,5
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,9 -4,0 3,7
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,1 -0,3 0,4
5210 Magasinering och varulagring 105,0 0,2 1,7
5224 Godshantering 100,1 -0,6 -0,5
53 Post- och kurirverksamhet 126,2 -0,1 4,5
5310 Postbefordran via nationella posten 129,5 0,0 5,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 109,9 -0,5 -1,1
5510 Hotellverksamhet 101,9 0,5 2,4
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 117,9 0,2 1,5
58 Förlagsverksamhet 110,3 0,4 1,5
61 Telekommunikation 85,7 2,3 2,2
62 IT-tjänster 111,0 0,2 0,8
63 Informationstjänster 105,2 -0,4 0,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 111,1 -0,1 0,4
6820A Hyror för kontorslokaler 108,7 -0,1 -0,5
6820B Hyror för affärslokaler 112,7 -0,0 1,0
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 111,1 -0,1 0,8
6910 Juridisk verksamhet 108,9 -0,0 1,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,8 -0,2 0,7
702 Konsulttjänster till företag 101,5 -0,1 -0,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,8 0,1 0,9
712 Teknisk provning och analys 101,5 -0,3 -0,7
73 Reklam och marknadsundersökning 99,8 -1,1 -1,9
731 Reklamverksamhet 99,3 -1,2 -2,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,9 0,9 1,2
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,2 1,3 -0,2
7820 Personaluthyrning 108,8 0,4 0,5
8010 Säkerhetsverksamhet 118,1 -0,5 1,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 115,1 0,3 1,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 116,8 0,2 1,9
812 Rengöring och lokalvård 113,5 0,5 1,7
85 Utbildning 111,2 0,7 -1,7
86 Hälso- och sjukvård 113,9 0,0 0,5
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 115,4 -0,9 -1,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 -0,9 0,6
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 115,8 0,4 2,5
9601 Tvätteriverksamhet för företag 107,0 -0,8 -1,4

Källa: Producentprisindex 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2015, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 3:e kvartalet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/10/thi_2015_10_2015-11-24_tau_023_sv.html