Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, januari 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,8 98,9 105,5 -0,2 -1,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,9 102,0 105,4 -0,3 -2,5
B Utvinning av mineral 106,3 78,8 83,4 -4,7 -12,9
C Tillverkning 106,5 103,8 105,3 -0,6 -1,8
C10 Livsmedelsframställning 114,3 121,3 116,0 -0,1 -1,1
C11 Framställning av drycker 122,8 115,2 120,8 0,7 1,1
C13 Textilvarutillverkning 100,1 108,0 105,3 0,2 0,8
C14 Tillverkning av kläder 119,0 118,1 118,2 -0,1 3,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 104,5 104,0 0,5 -1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,0 102,7 100,5 -1,3 0,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,3 101,5 98,7 -1,6 0,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,7 105,4 107,8 0,3 0,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,6 103,5 105,4 -1,4 -3,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,4 117,4 115,2 0,1 0,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,3 110,7 111,9 -0,1 0,6
C24 Stål- och metallframställning 91,8 80,1 85,8 -0,3 -11,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,3 109,2 113,3 -0,2 -0,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 98,9 98,7 -0,2 1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 112,3 108,3 109,5 0,0 1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,8 108,5 106,5 0,1 0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 104,0 104,1 -0,9 -0,6
C31 Tillverkning av möbler 112,4 113,2 112,6 0,5 2,7
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,5 0,0 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     109,0 3,6 2,4
E36 Vattenförsörjning     123,2 0,4 1,3
F Byggverksamhet     114,0 1,1 0,9

Källa: Producentprisindex 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, januari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/01/thi_2016_01_2016-02-24_tau_011_sv.html