Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, september

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2288 1710 2121 0,6 -3,3
0 Livsmedel     1609 -0,2 -1,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3528 3,3 -12,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4178 6,8 -20,3
3B Gas, el och vatten     2740 0,1 -2,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1527 0,0 -4,0
68 Oädla metaller     1862 3,0 -19,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1844 0,1 0,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4112 0,0 0,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 0,1 -0,3
73 Transportmedel     2300 0,3 -0,3

Källa: Producentprisindex 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/03/thi_2016_03_2016-04-25_tau_017_sv.html