Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, april 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 102,6 97,1 100,2 0,0 -4,7
B Utvinning av mineral 106,2 99,3 105,7 0,0 -6,3
C Tillverkning 103,2 97,4 100,3 0,1 -4,7
C10 Livsmedelsframställning 110,3 110,1 110,3 -0,1 -1,6
C11 Framställning av drycker 117,0 104,3 115,1 0,2 1,9
C13 Textilvarutillverkning 100,7 104,0 102,4 -0,1 0,3
C14 Tillverkning av kläder 116,6 107,5 110,7 0,1 1,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,3 103,1 103,2 1,1 -0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,8 106,1 102,7 -0,8 -1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 93,1 106,1 102,2 -1,0 -2,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,1 106,0 108,2 1,1 2,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     98,6 0,3 -2,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,2 97,6 101,6 1,4 -7,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,5 104,2 108,4 -0,6 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,4 111,1 111,4 0,4 0,8
C24 Stål- och metallframställning 87,4 77,2 80,6 -0,3 -15,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,8 116,0 113,3 -0,1 0,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,5 89,1 90,0 -1,8 -4,7
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,1 -0,2 1,6
C27 Tillverkning av elapparatur 110,9 102,4 104,6 -0,6 -3,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,4 108,7 106,8 0,0 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 106,9 106,5 -0,1 0,6
C31 Tillverkning av möbler 111,5 109,0 111,1 0,0 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     98,8 -0,5 -2,0
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/04/thi_2016_04_2016-05-24_tau_003_sv.html