Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, april 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 94,5 0,2 -8,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 100,1 -1,7 -6,4
B Utvinning av mineral 68,5 2,8 -28,1
C Tillverkning 101,1 -0,1 -4,0
C10 Livsmedelsframställning 116,4 -0,2 -1,8
C11 Framställning av drycker 110,0 -0,2 0,6
C13 Textilvarutillverkning 105,6 -0,8 -0,6
C14 Tillverkning av kläder 115,4 -1,7 0,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,5 0,2 -0,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,0 -1,7 3,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 102,4 -2,5 4,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,1 -0,1 0,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 68,8 2,4 -30,0
C192 Petroleumraffinering 68,0 2,7 -30,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 101,6 0,1 -6,6
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,5 0,4 0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,6 -0,3 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,6 0,0 -0,1
C24 Stål- och metallframställning 78,3 -0,1 -13,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 81,3 -0,6 -14,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 66,6 0,8 -21,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 106,9 -0,2 -4,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 -0,4 -1,4
C27 Tillverkning av elapparatur 104,9 -0,3 -1,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,3 0,2 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 0,2 0,6
C30 Tillverkning av andra transportmedel 121,1 -1,3 -2,9
C31 Tillverkning av möbler 110,7 -0,6 0,1

Källa: Producentprisindex 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/04/thi_2016_04_2016-05-24_tau_007_sv.html