Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, april 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 105,7 94,5 101,9 0,0 -4,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,8 100,1 105,0 0,2 0,1
B Utvinning av mineral 106,2 68,5 74,9 2,1 -23,8
C Tillverkning 103,2 101,2 102,3 0,0 -4,0
C10 Livsmedelsframställning 110,3 116,2 111,8 -0,1 -2,0
C11 Framställning av drycker 117,0 110,0 115,1 0,0 1,5
C13 Textilvarutillverkning 100,7 105,3 103,7 -0,6 0,3
C14 Tillverkning av kläder 116,6 115,2 115,3 -1,6 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,3 102,9 103,2 1,4 0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,8 103,0 97,0 -1,8 -4,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 93,1 102,4 94,4 -2,5 -5,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,1 104,1 107,7 0,9 1,7
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,6 0,4 -1,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,2 101,7 103,7 1,0 -6,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,5 115,9 113,5 -0,4 0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,4 108,6 110,8 0,0 0,2
C24 Stål- och metallframställning 87,4 78,3 82,7 -0,4 -12,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,8 107,1 111,7 -0,2 -1,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,5 96,8 96,8 -0,4 -1,2
C27 Tillverkning av elapparatur 110,9 104,9 106,9 -0,3 -1,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,4 107,3 105,2 0,1 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 104,1 104,2 0,1 0,9
C31 Tillverkning av möbler 111,5 110,7 111,2 -0,2 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,6 0,1 0,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     96,8 -0,4 -2,4
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     112,3 -0,5 0,5

Källa: Producentprisindex 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/04/thi_2016_04_2016-05-24_tau_009_sv.html