Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, april 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,5 99,3 105,4 -0,1 -3,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,9 100,9 106,0 0,2 0,0
B Utvinning av mineral 107,5 84,9 88,7 0,9 -18,7
C Tillverkning 106,4 103,5 105,1 0,0 -3,6
C10 Livsmedelsframställning 113,7 119,7 115,2 -0,1 -1,6
C11 Framställning av drycker 122,9 115,1 120,8 -0,1 0,9
C13 Textilvarutillverkning 101,9 106,6 105,0 -0,6 0,3
C14 Tillverkning av kläder 118,1 116,6 116,7 -1,6 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,5 104,1 104,5 1,4 0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,0 104,2 98,2 -1,8 -4,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,3 103,7 95,6 -2,5 -5,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,5 105,3 109,1 0,9 1,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,5 102,9 105,0 1,0 -6,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,8 117,3 114,8 -0,4 0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,8 110,0 112,1 0,0 0,2
C24 Stål- och metallframställning 88,4 79,3 83,7 -0,4 -12,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,1 108,4 113,0 -0,2 -1,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 98,0 98,0 -0,4 -1,2
C27 Tillverkning av elapparatur 112,3 106,2 108,2 -0,3 -1,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,7 108,6 106,5 0,1 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,6 104,4 104,6 0,2 0,0
C31 Tillverkning av möbler 112,9 112,0 112,6 -0,2 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,0 0,1 0,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,6 -0,2 -2,3
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     113,7 -0,5 0,5

Källa: Producentprisindex 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/04/thi_2016_04_2016-05-24_tau_011_sv.html