Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 1:a kvartalet 2016

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 107,2 0,5 0,2
H Transport och magasinering 103,8 -0,4 -1,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 117,4 2,9 4,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 106,8 0,9 1,8
L Fastighetsverksamhet 109,3 -0,3 -1,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,8 0,7 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,3 1,2 1,3
P Utbildning 113,5 0,7 2,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,1 2,0 2,0
R Kultur, nöje och fritid 115,3 0,5 0,7
S Annan serviceverksamhet 112,7 0,6 0,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 104,3 -0,9 -3,1
4932 Taxitrafik 112,2 0,0 0,0
4941 Vägtransport, godstrafik 103,6 -0,9 -3,4
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,1 -3,1 -4,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 103,5 1,3 0,5
5210 Magasinering och varulagring 108,3 3,2 3,4
5224 Godshantering 100,2 -0,0 -1,6
53 Post- och kurirverksamhet 129,1 2,4 2,2
5310 Postbefordran via nationella posten 133,2 2,9 2,9
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 108,6 -0,5 -1,6
5510 Hotellverksamhet 115,0 6,7 9,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 119,1 0,6 1,5
58 Förlagsverksamhet 111,0 0,5 1,4
61 Telekommunikation 86,4 1,0 5,5
62 IT-tjänster 111,9 0,9 1,1
63 Informationstjänster 105,9 0,3 0,7
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,0 -0,2 -1,2
6820A Hyror för kontorslokaler 109,3 -0,2 0,4
6820B Hyror för affärslokaler 110,6 -0,2 -2,3
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 111,5 0,3 0,7
6910 Juridisk verksamhet 109,7 0,8 1,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 112,9 -0,1 0,3
702 Konsulttjänster till företag 104,1 2,0 0,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 105,3 -0,2 -0,3
712 Teknisk provning och analys 101,7 0,6 -0,1
73 Reklam och marknadsundersökning 100,8 0,4 0,8
731 Reklamverksamhet 100,4 0,5 0,8
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,3 -0,6 0,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 117,7 2,5 1,4
7820 Personaluthyrning 110,3 0,5 1,3
8010 Säkerhetsverksamhet 119,2 0,7 0,4
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 115,8 0,7 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 118,1 1,1 1,9
812 Rengöring och lokalvård 113,4 0,2 1,0
85 Utbildning 113,5 0,7 2,9
86 Hälso- och sjukvård 116,1 2,0 2,0
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 119,8 0,5 2,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 0,6 -0,4
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 116,9 0,3 1,5
9601 Tvätteriverksamhet för företag 106,7 1,1 -1,3

Källa: Producentprisindex 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2016, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 1:a kvartalet 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/05/thi_2016_05_2016-06-27_tau_023_sv.html