Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, juni 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 96,7 0,9 -5,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 99,9 0,1 -5,6
B Utvinning av mineral 75,5 3,3 -19,3
C Tillverkning 101,9 0,4 -2,8
C10 Livsmedelsframställning 115,5 -0,7 -3,0
C11 Framställning av drycker 109,6 -0,3 1,7
C13 Textilvarutillverkning 105,6 -0,3 -0,2
C14 Tillverkning av kläder 115,6 0,1 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 0,2 -1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,6 -1,0 1,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,1 -1,5 1,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,9 0,0 0,3
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 77,9 5,9 -18,4
C192 Petroleumraffinering 77,6 6,2 -18,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 102,3 0,2 -5,9
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,5 0,0 0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,9 -0,3 -1,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,8 -0,3 -0,8
C24 Stål- och metallframställning 79,6 2,2 -10,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 83,3 3,2 -10,4
C244 Framställning av andra metaller än järn 66,8 1,7 -18,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,4 0,1 -3,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,3 0,3 -0,3
C27 Tillverkning av elapparatur 105,3 0,2 -1,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,3 0,2 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 -0,1 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,7 0,5 -0,1
C31 Tillverkning av möbler 111,0 0,2 0,9

Källa: Producentprisindex 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, juni 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/06/thi_2016_06_2016-07-25_tau_007_sv.html