Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,4 97,6 100,8 -0,3 -3,8
B Utvinning av mineral 106,8 102,9 106,5 0,8 -2,9
C Tillverkning 103,5 97,9 100,7 -0,3 -4,0
C10 Livsmedelsframställning 110,5 106,0 110,0 0,2 -2,1
C11 Framställning av drycker 117,3 100,0 114,8 0,2 0,9
C13 Textilvarutillverkning 100,3 103,4 102,0 0,0 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 116,1 110,0 112,1 0,6 2,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,3 104,0 104,2 0,1 0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,6 105,2 101,4 -0,1 -2,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,6 105,2 100,9 0,0 -2,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,8 104,5 107,5 -0,7 1,9
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,4 0,2 -3,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,2 98,4 101,6 -0,4 -8,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,9 104,5 108,7 0,6 -0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,7 109,0 111,1 0,4 0,0
C24 Stål- och metallframställning 88,9 80,6 83,3 1,9 -10,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,2 111,0 112,0 0,0 -1,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,6 88,7 89,6 -0,5 -6,0
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,7 0,1 2,3
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 102,8 104,8 0,0 -2,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 108,8 107,1 0,2 0,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,8 107,2 106,1 -0,2 -0,4
C31 Tillverkning av möbler 111,6 109,0 111,2 0,1 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,9 -0,9 0,1
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_003_sv.html