Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 96,4 -0,3 -5,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 99,7 -0,2 -4,2
B Utvinning av mineral 74,2 -1,7 -17,2
C Tillverkning 102,0 0,0 -2,5
C10 Livsmedelsframställning 116,5 0,9 -2,6
C11 Framställning av drycker 109,4 -0,2 1,6
C13 Textilvarutillverkning 105,4 -0,1 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 115,1 -0,4 -0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,2 -0,8 -2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,3 -0,4 0,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,5 -0,6 0,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,1 0,1 0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 76,0 -2,4 -15,7
C192 Petroleumraffinering 75,7 -2,5 -16,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 101,7 -0,7 -6,6
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,5 0,0 0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,5 -0,3 -1,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,4 0,6 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 81,1 1,9 -7,0
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 83,8 0,6 -9,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 70,4 5,5 -9,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 -0,3 -3,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,8 0,5 -0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 105,5 0,2 -0,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,4 0,0 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 0,0 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 123,8 0,9 -0,4
C31 Tillverkning av möbler 111,4 0,4 0,7

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_007_sv.html