Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 106,6 96,5 103,2 -0,1 -2,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,1 99,7 105,2 -0,1 1,4
B Utvinning av mineral 106,8 74,2 79,8 -1,2 -14,3
C Tillverkning 103,5 102,0 102,9 -0,1 -3,0
C10 Livsmedelsframställning 110,5 116,4 112,0 0,6 -2,1
C11 Framställning av drycker 117,3 109,5 115,1 0,2 1,3
C13 Textilvarutillverkning 100,3 105,1 103,5 -0,1 0,0
C14 Tillverkning av kläder 116,1 114,9 115,0 -0,4 -0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,3 103,5 104,2 0,1 1,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,6 100,3 94,7 -0,3 -5,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,6 98,5 91,7 -0,3 -7,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,8 104,1 107,5 -0,3 1,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,3 0,2 -1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,2 101,7 103,3 -0,6 -7,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,9 114,9 113,2 0,2 -0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,7 108,5 110,9 0,8 0,1
C24 Stål- och metallframställning 88,9 81,1 84,9 1,3 -7,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,2 107,3 111,2 0,0 -1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,6 97,8 97,6 0,4 0,0
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 105,5 107,2 0,1 -0,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 107,4 105,7 0,4 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,8 104,1 103,9 -0,1 0,1
C31 Tillverkning av möbler 111,6 111,4 111,5 0,2 1,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,6 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     100,5 -1,3 0,5
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     113,8 0,4 1,9

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_009_sv.html