Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2305 1747 2147 -0,1 -1,8
0 Livsmedel     1608 0,6 -0,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3715 -1,9 -5,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4503 -3,0 -10,6
3B Gas, el och vatten     2819 -0,8 0,3
5 Produkter från den kemiska industrin     1528 -0,6 -5,0
68 Oädla metaller     1897 4,4 -12,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1849 0,2 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4132 0,3 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 0,1 -0,1
73 Transportmedel     2301 0,1 -0,5

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_017_sv.html