Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 96,3 -0,1 -2,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 99,5 -0,2 -3,1
B Utvinning av mineral 74,5 0,4 -6,1
C Tillverkning 102,0 0,0 -1,6
C10 Livsmedelsframställning 115,4 -0,9 -3,1
C11 Framställning av drycker 108,1 -1,2 0,2
C13 Textilvarutillverkning 105,4 -0,1 -0,8
C14 Tillverkning av kläder 115,4 0,2 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,1 2,8 1,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,6 -1,7 -1,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,1 -2,5 -2,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,0 -0,1 -0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 75,5 -0,7 -6,8
C192 Petroleumraffinering 75,1 -0,7 -6,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 101,2 -0,4 -6,2
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,5 0,0 0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,8 1,1 -0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,3 -0,1 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 81,4 0,5 -4,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 85,5 2,0 -6,6
C244 Framställning av andra metaller än järn 69,3 -1,5 -6,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,9 0,8 -2,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 -0,1 0,0
C27 Tillverkning av elapparatur 106,2 0,7 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,4 0,0 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,2 0,0 0,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,6 -1,0 -0,8
C31 Tillverkning av möbler 111,0 -0,3 0,6

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tau_007_sv.html