Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 106,8 96,4 103,3 0,1 -1,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,4 99,5 106,3 1,0 1,9
B Utvinning av mineral 105,9 74,5 79,9 0,2 -5,3
C Tillverkning 103,5 102,0 102,8 0,0 -2,0
C10 Livsmedelsframställning 110,3 115,3 111,6 -0,4 -2,3
C11 Framställning av drycker 116,6 108,2 114,3 -0,8 0,6
C13 Textilvarutillverkning 100,2 105,1 103,4 -0,1 0,3
C14 Tillverkning av kläder 116,1 115,1 115,2 0,2 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,8 106,4 105,0 0,7 2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,1 98,6 94,9 0,1 -5,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 91,3 96,1 92,0 0,3 -7,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,4 104,0 107,2 -0,3 1,0
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,4 0,1 -1,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,5 101,2 103,2 -0,1 -5,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,3 116,2 114,0 0,7 -0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,5 108,3 110,7 -0,2 -0,3
C24 Stål- och metallframställning 89,1 81,5 85,2 0,3 -5,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,5 108,2 111,7 0,4 -1,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,1 97,6 97,4 -0,2 -0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 106,3 107,7 0,5 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 107,4 105,6 0,0 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,0 104,1 104,0 0,1 0,4
C31 Tillverkning av möbler 111,6 111,0 111,4 -0,1 1,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,6 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,3 0,8 0,4
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     114,1 0,2 2,1

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tau_009_sv.html