Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,5 101,3 106,7 0,0 -0,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,4 100,3 107,3 1,0 1,8
B Utvinning av mineral 107,2 91,3 94,0 -0,2 -1,9
C Tillverkning 106,7 104,5 105,7 0,0 -1,4
C10 Livsmedelsframställning 113,8 118,6 115,0 -0,4 -2,4
C11 Framställning av drycker 122,7 115,7 120,9 -0,4 1,1
C13 Textilvarutillverkning 101,4 106,3 104,6 -0,1 0,3
C14 Tillverkning av kläder 117,5 116,6 116,6 0,2 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,0 107,7 106,3 0,7 2,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,3 99,8 96,0 0,1 -5,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 92,4 97,3 93,1 0,3 -7,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,8 105,3 108,5 -0,3 1,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,8 102,5 104,4 -0,1 -5,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,7 117,6 115,4 0,7 -0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,9 109,6 112,1 -0,2 -0,3
C24 Stål- och metallframställning 90,1 82,5 86,2 0,3 -5,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,9 109,5 113,0 0,4 -1,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,3 98,9 98,7 -0,2 0,0
C27 Tillverkning av elapparatur 112,1 107,5 109,0 0,5 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,6 108,7 106,9 0,0 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 104,4 104,4 0,1 -0,3
C31 Tillverkning av möbler 113,0 112,4 112,8 -0,1 1,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,0 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,2 0,1 -0,5
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     115,5 0,2 2,2

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tau_011_sv.html