Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2307 1744 2147 0,0 -0,7
0 Livsmedel     1614 0,4 -0,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3699 -0,4 -1,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4471 -0,7 -1,6
3B Gas, el och vatten     2816 -0,1 -0,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1530 0,2 -4,2
68 Oädla metaller     1878 -1,0 -8,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1850 0,0 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4132 0,0 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,2 0,0
73 Transportmedel     2299 -0,1 -0,3

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tau_017_sv.html