Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

  2013–2014, % 2014–2015, % 6/2015–6/2016, % 7/2015–7/2016, %
Finland -1,0 -1,9 -3,4 -3,8
Sverige 1,4 0,0 -2,0 -1,0
Tyskland -0,6 -0,5 -1,7 -1,6
Frankrike -1,3 -1,7 -3,1 1) -3,1 1)
Förenade kungariket -7,4 -6,6 0,9 4,0
EU-15 -1,9 -2,3 -2,5 -2,0 2)
EU-28 -1,8 -2,3 -2,5 -2,0 2)
Euroområdet -1,3 -1,9 -3,0 -2,8 2)
Förenta Staterna 0,8 -5,1 -2,9 1) -2,9 1)
Japan 1,2 -2,4 -5,7 -5,5
Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.
1) preliminär
2) Eurostats estimat

Källa: Producentprisindex 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2016, Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/08/thi_2016_08_2016-09-26_tau_024_sv.html