Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 97,0 0,7 -1,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 98,7 -0,8 -2,1
B Utvinning av mineral 75,7 1,5 -4,3
C Tillverkning 102,0 0,0 -1,3
C10 Livsmedelsframställning 114,6 -0,7 -4,2
C11 Framställning av drycker 107,8 -0,3 -0,9
C13 Textilvarutillverkning 105,9 0,5 -0,2
C14 Tillverkning av kläder 115,4 0,0 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,4 -1,5 -0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,6 0,1 -1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,2 0,1 -2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,0 0,0 -0,4
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 77,1 2,1 -4,4
C192 Petroleumraffinering 76,8 2,2 -4,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 100,8 -0,4 -5,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,6 0,0 0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,7 -1,0 -1,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,8 -0,4 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 81,7 0,3 -3,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 86,1 0,7 -4,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 70,5 1,7 -2,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,4 0,4 -0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,8 0,1 0,2
C27 Tillverkning av elapparatur 106,1 -0,1 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,4 0,0 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,2 0,1 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,6 0,0 0,0
C31 Tillverkning av möbler 111,6 0,5 1,2

Källa: Producentprisindex 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/09/thi_2016_09_2016-10-24_tau_007_sv.html