Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,6 102,0 107,1 0,3 0,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,2 99,5 107,0 -0,3 1,3
B Utvinning av mineral 107,5 92,5 95,0 1,1 0,1
C Tillverkning 106,9 104,5 105,9 0,1 -0,8
C10 Livsmedelsframställning 113,5 117,7 114,5 -0,4 -2,4
C11 Framställning av drycker 122,5 116,1 120,8 -0,1 1,0
C13 Textilvarutillverkning 102,3 106,9 105,3 0,6 0,9
C14 Tillverkning av kläder 117,7 116,5 116,6 0,0 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,5 106,1 105,6 -0,7 2,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,8 99,8 95,7 -0,4 -5,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 91,7 97,3 92,5 -0,6 -7,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,4 105,3 109,0 0,5 1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,1 102,1 104,4 -0,1 -4,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,3 116,4 114,7 -0,6 -1,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,5 109,2 111,7 -0,4 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 94,0 82,7 88,1 2,3 -1,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,9 109,9 113,1 0,1 -0,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,3 99,0 98,8 0,1 0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 111,7 107,4 108,8 -0,2 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,8 108,7 107,0 0,1 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,3 104,5 104,6 0,2 -0,3
C31 Tillverkning av möbler 113,0 112,9 113,0 0,2 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,0 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,7 -0,4 -0,1
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     115,7 0,2 2,5

Källa: Producentprisindex 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/09/thi_2016_09_2016-10-24_tau_011_sv.html