Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,6 99,0 102,1 0,8 -0,3
B Utvinning av mineral 106,6 102,4 106,3 0,3 -0,8
C Tillverkning 104,5 99,2 101,8 0,6 -0,6
C10 Livsmedelsframställning 109,8 111,8 110,0 0,0 -1,0
C11 Framställning av drycker 117,6 98,2 114,8 0,7 0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,3 103,0 102,2 -0,2 0,3
C14 Tillverkning av kläder 116,3 111,4 113,1 -0,4 1,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,3 104,2 104,3 0,0 1,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,1 104,2 100,5 -0,3 -2,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,0 104,2 99,9 -0,2 -3,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,5 104,5 107,3 -0,6 1,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,0 -0,4 -3,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,3 100,1 103,0 0,4 -1,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 104,2 108,3 -0,2 -1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,0 107,7 111,0 0,6 -0,5
C24 Stål- och metallframställning 93,6 84,4 87,5 1,2 0,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,2 110,6 111,9 -0,6 -2,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 87,2 88,4 -1,5 -4,1
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,8 0,1 3,2
C27 Tillverkning av elapparatur 110,5 104,0 105,6 0,0 -1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 109,0 107,2 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 106,9 106,2 -0,4 -0,1
C31 Tillverkning av möbler 111,8 109,0 111,4 0,2 1,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,9 2,9 3,9
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/10/thi_2016_10_2016-11-24_tau_003_sv.html