Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 98,7 1,7 0,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 100,3 1,6 -1,5
B Utvinning av mineral 79,7 5,2 1,1
C Tillverkning 102,6 0,6 -0,3
C10 Livsmedelsframställning 114,2 -0,3 -4,2
C11 Framställning av drycker 107,9 0,1 -1,7
C13 Textilvarutillverkning 105,9 0,0 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 116,8 1,2 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,2 -0,2 -0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 101,9 3,3 1,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,8 4,8 2,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,2 -0,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 83,0 7,6 3,4
C192 Petroleumraffinering 82,5 7,3 3,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 101,1 0,2 -3,0
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 104,2 0,6 0,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,9 0,2 -0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,5 0,6 -0,3
C24 Stål- och metallframställning 82,4 0,9 -1,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 87,1 1,2 -1,6
C244 Framställning av andra metaller än järn 71,4 1,3 -0,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,9 -0,4 -0,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,1 0,3 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 106,1 0,0 -0,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,2 -0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,4 0,2 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 124,0 1,2 1,3
C31 Tillverkning av möbler 111,0 -0,5 0,8

Källa: Producentprisindex 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/10/thi_2016_10_2016-11-24_tau_007_sv.html