Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,6 98,7 104,6 0,9 0,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,8 100,3 105,0 -0,9 1,5
B Utvinning av mineral 106,6 79,7 84,2 4,2 0,7
C Tillverkning 104,5 102,6 103,7 0,7 -0,4
C10 Livsmedelsframställning 109,8 114,1 110,8 -0,3 -2,2
C11 Framställning av drycker 117,6 107,9 114,9 0,7 0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,3 105,6 104,1 0,1 0,5
C14 Tillverkning av kläder 116,3 116,5 116,5 1,1 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,3 104,6 104,4 0,1 2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,1 101,9 94,6 0,0 -5,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,0 100,8 91,6 0,1 -6,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,5 104,2 107,3 -0,4 0,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     99,9 -0,4 -0,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,3 101,1 103,5 0,3 -2,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 115,3 113,1 -0,2 -1,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,0 108,5 111,2 0,8 -0,2
C24 Stål- och metallframställning 93,6 82,4 87,8 0,9 0,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,2 108,1 111,4 -0,3 -0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 98,1 97,9 0,3 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 110,5 106,2 107,6 0,0 -0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 107,3 105,5 -0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 104,4 104,3 0,1 0,4
C31 Tillverkning av möbler 111,8 111,0 111,5 0,0 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,7 0,1 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,8 3,1 4,2
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     114,5 0,2 2,8

Källa: Producentprisindex 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/10/thi_2016_10_2016-11-24_tau_009_sv.html