Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,2 103,7 108,0 0,9 1,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,8 101,2 106,0 -0,9 1,5
B Utvinning av mineral 107,8 96,3 98,3 3,5 4,0
C Tillverkning 107,6 105,3 106,6 0,7 -0,2
C10 Livsmedelsframställning 113,1 117,3 114,2 -0,3 -2,4
C11 Framställning av drycker 122,6 116,2 120,9 0,1 0,7
C13 Textilvarutillverkning 102,5 106,9 105,4 0,1 0,5
C14 Tillverkning av kläder 117,7 118,0 117,9 1,1 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,6 105,8 105,6 0,1 2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,2 103,1 95,7 0,0 -5,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 91,1 102,0 92,7 0,2 -6,8
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,8 105,5 108,6 -0,4 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,6 102,3 104,7 0,4 -2,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,7 116,7 114,5 -0,2 -1,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,4 109,8 112,5 0,8 -0,2
C24 Stål- och metallframställning 94,7 83,4 88,9 0,9 0,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,6 109,4 112,8 -0,3 -0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 99,3 99,1 0,3 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 107,5 108,9 0,1 -0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,6 108,6 106,8 -0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 104,8 104,8 0,2 -0,3
C31 Tillverkning av möbler 113,2 112,4 112,9 0,0 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,1 0,1 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,8 2,8 2,3
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     115,9 0,2 2,8

Källa: Producentprisindex 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), oktober 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/10/thi_2016_10_2016-11-24_tau_011_sv.html