Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,4 99,6 102,8 0,6 0,6
B Utvinning av mineral 109,1 104,1 108,7 2,3 2,4
C Tillverkning 104,6 99,7 102,1 0,3 -0,1
C10 Livsmedelsframställning 110,1 111,2 110,3 0,2 -0,8
C11 Framställning av drycker 117,0 97,7 114,1 -0,6 0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,3 102,1 101,7 -0,5 0,1
C14 Tillverkning av kläder 121,2 111,3 114,8 1,4 2,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 103,6 103,8 -0,4 0,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,9 104,6 101,4 0,9 -2,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 92,2 104,6 100,9 0,9 -2,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,4 105,1 107,4 0,1 1,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,1 0,1 -3,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,6 100,9 103,6 0,6 -0,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,2 103,6 108,0 -0,3 -1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,1 109,2 111,4 0,4 -0,1
C24 Stål- och metallframställning 96,2 88,4 91,0 4,0 7,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,3 118,0 113,3 1,2 -1,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 87,3 88,4 0,0 -4,0
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,9 0,1 3,1
C27 Tillverkning av elapparatur 110,0 104,1 105,6 0,0 0,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,4 109,1 107,3 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 106,8 106,1 -0,1 -0,2
C31 Tillverkning av möbler 111,8 109,0 111,4 0,0 1,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,3 2,2 7,0
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/11/thi_2016_11_2016-12-23_tau_003_sv.html