Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,5 0,9 1,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 102,3 2,0 -0,2
B Utvinning av mineral 81,7 2,5 6,6
C Tillverkning 102,8 0,1 -0,3
C10 Livsmedelsframställning 114,6 0,4 -3,4
C11 Framställning av drycker 108,1 0,2 -1,3
C13 Textilvarutillverkning 106,1 0,2 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 117,1 0,3 -0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,9 -2,3 -2,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,0 0,2 1,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 101,1 0,3 2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,0 -0,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 80,1 -3,4 0,3
C192 Petroleumraffinering 79,5 -3,6 0,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 100,9 -0,2 -3,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 104,4 0,2 1,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,5 0,5 -0,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,7 -0,7 -1,5
C24 Stål- och metallframställning 84,9 3,0 2,8
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 87,7 0,6 -1,0
C244 Framställning av andra metaller än järn 75,7 6,0 8,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,5 0,6 -0,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,3 0,2 0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 106,5 0,3 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,3 0,1 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 -0,1 0,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 125,7 1,4 1,3
C31 Tillverkning av möbler 111,6 0,6 0,0

Källa: Producentprisindex 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/11/thi_2016_11_2016-12-23_tau_007_sv.html