Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2331 1798 2183 0,5 1,6
0 Livsmedel     1597 0,2 -1,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3878 -0,1 3,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4712 -1,9 1,8
3B Gas, el och vatten     2935 1,8 5,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1534 0,1 -1,7
68 Oädla metaller     2043 7,7 6,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1856 0,2 0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4137 0,1 0,8
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     479 0,2 0,1
73 Transportmedel     2317 0,2 0,1

Källa: Producentprisindex 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/11/thi_2016_11_2016-12-23_tau_017_sv.html