Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,9 100,9 103,6 0,8 2,4
B Utvinning av mineral 110,0 104,4 109,6 0,8 3,5
C Tillverkning 105,6 101,0 103,3 1,1 1,9
C10 Livsmedelsframställning 110,6 109,7 110,5 0,2 -0,3
C11 Framställning av drycker 116,9 98,1 114,2 0,0 0,7
C13 Textilvarutillverkning 101,0 102,1 101,5 -0,1 -0,1
C14 Tillverkning av kläder 121,2 111,7 115,0 0,2 2,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,6 102,8 103,3 -0,5 0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,8 104,5 102,0 0,6 -2,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,7 104,5 101,5 0,7 -2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,8 105,2 107,0 -0,4 1,1
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,0 -0,1 -3,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,4 102,0 103,6 0,0 -0,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,9 104,0 108,0 0,0 -1,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,0 109,2 111,3 -0,1 0,4
C24 Stål- och metallframställning 97,7 91,0 93,2 2,5 11,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,5 118,3 113,5 0,2 -0,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 87,2 88,4 0,0 -3,7
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,8 -0,1 2,7
C27 Tillverkning av elapparatur 109,8 102,7 104,5 -1,0 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,7 109,0 107,3 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 106,8 105,8 -0,3 -0,6
C31 Tillverkning av möbler 111,8 109,0 111,4 0,0 1,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,5 -2,5 6,6
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/12/thi_2016_12_2017-01-24_tau_003_sv.html