Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 102,5 3,0 7,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,2 1,8 1,8
B Utvinning av mineral 93,1 14,0 34,2
C Tillverkning 103,7 0,9 1,7
C10 Livsmedelsframställning 114,4 -0,2 -2,9
C11 Framställning av drycker 108,1 0,0 -1,3
C13 Textilvarutillverkning 106,4 0,2 -0,6
C14 Tillverkning av kläder 117,5 0,4 0,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,5 3,5 1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,7 -1,3 0,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,2 -1,9 0,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,1 -0,1 -0,1
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 88,6 10,6 24,6
C192 Petroleumraffinering 88,3 11,1 25,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 102,5 1,6 -0,5
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 104,3 0,0 1,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,9 -0,5 -0,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,1 0,4 -1,3
C24 Stål- och metallframställning 85,2 0,4 6,8
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 87,8 0,1 4,5
C244 Framställning av andra metaller än järn 75,6 -0,1 11,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,5 0,9 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,6 0,3 0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 106,8 0,4 -0,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,4 0,1 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,4 0,1 0,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 127,6 1,6 3,8
C31 Tillverkning av möbler 112,4 0,7 0,7

Källa: Producentprisindex 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/12/thi_2016_12_2017-01-24_tau_007_sv.html