Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2016

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2336 1847 2206 1,0 3,8
0 Livsmedel     1591 -0,4 -1,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4037 4,1 13,6
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5160 9,5 21,4
3B Gas, el och vatten     2895 -1,4 5,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1537 0,2 -1,2
68 Oädla metaller     2129 4,2 14,3
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1859 0,2 0,6
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4143 0,1 1,0
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 0,2 0,5
73 Transportmedel     2322 0,2 0,4

Källa: Producentprisindex 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2016, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/12/thi_2016_12_2017-01-24_tau_017_sv.html