Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), februari 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 107,1 102,3 104,9 0,5 5,3
B Utvinning av mineral 112,2 102,7 111,5 0,6 6,0
C Tillverkning 106,9 102,5 104,7 0,4 4,9
C10 Livsmedelsframställning 111,6 110,4 111,5 -0,3 1,1
C11 Framställning av drycker 117,1 100,8 114,7 0,0 -0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,9 101,7 101,8 0,1 -0,5
C14 Tillverkning av kläder 120,1 113,3 115,7 0,5 4,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,8 104,7 104,8 0,4 2,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,5 102,9 99,8 -0,8 -3,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,5 102,8 99,1 -0,9 -4,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,7 105,7 107,8 0,4 1,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     96,0 0,0 -2,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,8 106,4 109,0 2,3 6,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,2 104,6 108,4 0,3 -0,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,6 105,5 110,9 0,1 0,1
C24 Stål- och metallframställning 103,9 98,2 100,1 2,2 24,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,8 120,0 114,1 0,2 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 89,0 90,0 0,5 -1,8
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     105,7 0,8 2,3
C27 Tillverkning av elapparatur 110,5 103,4 105,2 0,1 0,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,1 109,3 107,4 0,2 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 108,3 107,1 1,0 0,9
C31 Tillverkning av möbler 112,2 109,0 111,7 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,9 1,3 7,2
E36 Vattenförsörjning     123,2 -0,2 0,3

Källa: Producentprisindex 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2017, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), februari 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/02/thi_2017_02_2017-03-24_tau_003_sv.html