Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2358 1906 2243 0,9 6,4
0 Livsmedel     1594 -0,1 -1,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4133 0,7 21,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5345 0,3 36,7
3B Gas, el och vatten     2924 1,1 6,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1599 2,2 4,7
68 Oädla metaller     2175 2,3 20,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1856 0,0 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4142 0,2 0,8
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 -0,2 0,6
73 Transportmedel     2318 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/02/thi_2017_02_2017-03-24_tau_017_sv.html