Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Publicerad: 24.3.2017

Producentpriserna för industrin steg med 5,3 procent från februari året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 5,3 procent från februari 2016 till februari 2017. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 4,8 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 5,9 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–2/2017

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–2/2017
Till ökningen av producentpriserna för industrin bidrog särskilt dyrare oljeprodukter och metallframställning jämfört med februari föregående år. Stegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att papper och pappersvaror samt elektroniska apparater blev billigare.

Exportprisindexet steg med 5,8 procent på årsnivå och importprisindexet med 13,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 6,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 6,4 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att metallframställning och oljeprodukter blev dyrare jämfört med februari året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att papper och pappersvaror blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog för sin del i synnerhet dyrare metallmalmer och oljeprodukter jämfört med februari året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att livsmedel blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från januari till februari med 0,5 procent. Prisstegringen berodde främst på att metallframställning blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, februari 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,9 0,5 5,3
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 107,1 0,4 4,8
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 102,3 0,6 5,9
Exportprisindex 102,3 0,6 5,8
Importprisindex 105,8 1,9 13,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,2 0,9 6,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,5 0,9 6,4

Producentprisindex 1949=100, februari 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1934 0,5 5,3
Exportprisindex 1670 0,6 5,8
Importprisindex 1579 1,9 13,7
Partiprisindex 2243 0,9 6,4

Källa: Producentprisindex 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (336,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/02/thi_2017_02_2017-03-24_tie_001_sv.html