Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Publicerad: 24.8.2017

Producentpriserna för industrin steg med 3,7 procent från juli året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,7 procent från juli år 2016 till juli år 2017. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 4,5 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–7/2017

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–7/2017
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att metallframställningen, kemikalier samt kemiska produkter och oljeprodukter blev dyrare jämfört med juli föregående år. Ökningen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att papper och pappersvaror samt el blev billigare.

Exportprisindexet steg med 4,4 procent på årsnivå och importprisindexet med 8,8 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 4,4 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med juli året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att papper och pappersvaror blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog för sin del i synnerhet dyrare metallmalmer, metallframställning och stenkol jämfört med juli i fjol. Prisstegringen dämpades särskilt av att elapparatur blev billigare.

Från juni till juli steg producentpriserna för industrin med 0,2 procent. Prisstegringen berodde främst på att el blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, juli 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 104,6 0,2 3,7
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,7 0,2 3,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 102,0 0,3 4,5
Exportprisindex 102,0 0,3 4,4
Importprisindex 104,9 0,4 8,8
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,1 0,3 4,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,4 0,3 4,4

Producentprisindex 1949=100, juli 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1928 0,2 3,7
Exportprisindex 1665 0,3 4,4
Importprisindex 1566 0,4 8,8
Partiprisindex 2241 0,3 4,4

Källa: Producentprisindex 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mikael Mäkimattila 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (340,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/07/thi_2017_07_2017-08-24_tie_001_sv.html