Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,9 0,0 8,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 102,8 -0,6 3,3
B Utvinning av mineral 86,8 1,1 16,5
C Tillverkning 103,7 -0,1 1,7
C10 Livsmedelsframställning 114,9 -1,4 -0,4
C11 Framställning av drycker 110,6 0,1 2,3
C13 Textilvarutillverkning 108,2 0,5 2,6
C14 Tillverkning av kläder 115,4 -0,3 0,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,7 -1,3 0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,7 0,6 7,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 106,5 0,8 10,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,0 0,0 0,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 83,2 2,3 10,1
C192 Petroleumraffinering 82,6 2,4 10,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,2 -0,9 2,9
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 107,8 0,0 4,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,2 0,8 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,9 -0,1 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 88,6 1,4 8,9
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 94,8 -1,3 10,9
C244 Framställning av andra metaller än järn 78,0 4,5 12,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,7 -0,3 0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 -0,6 0,0
C27 Tillverkning av elapparatur 104,4 -0,4 -1,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,9 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 0,0 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 119,6 -1,7 -2,4
C31 Tillverkning av möbler 111,2 -0,1 0,2

Källa: Producentprisindex 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2017, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008), augusti 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/08/thi_2017_08_2017-09-25_tau_007_sv.html