Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2369 1892 2245 0,2 4,5
0 Livsmedel     1603 0,2 -0,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3939 1,2 6,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4855 1,7 8,6
3B Gas, el och vatten     2939 0,6 4,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1559 -1,1 1,9
68 Oädla metaller     2149 3,7 14,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1851 -0,2 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4147 -0,1 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 -0,3 -0,1
73 Transportmedel     2298 -0,2 0,0

Källa: Producentprisindex 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/08/thi_2017_08_2017-09-25_tau_017_sv.html