Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 107,2 103,0 105,3 0,5 4,0
B Utvinning av mineral 112,1 101,5 111,3 0,0 5,1
C Tillverkning 106,7 103,2 104,9 0,5 3,7
C10 Livsmedelsframställning 112,6 113,0 112,7 -0,3 2,5
C11 Framställning av drycker 117,7 100,9 115,3 -0,3 1,1
C13 Textilvarutillverkning 100,9 102,4 101,7 0,1 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 120,4 112,4 115,2 0,1 1,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,2 104,9 105,7 0,2 1,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,0 102,9 100,9 -0,1 0,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,4 102,8 100,3 -0,1 0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,8 105,8 108,6 0,8 0,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     94,8 -0,2 -2,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,3 109,6 108,5 0,8 5,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 105,3 108,7 -0,3 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,1 105,3 111,2 -0,7 0,8
C24 Stål- och metallframställning 105,8 99,7 101,7 1,2 17,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,5 125,0 115,6 0,4 2,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,3 92,2 92,9 0,0 3,5
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     104,7 0,0 1,0
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 105,0 106,4 0,0 0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,5 110,7 108,5 -0,1 1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 107,9 106,9 -0,1 0,3
C31 Tillverkning av möbler 114,8 110,5 114,1 0,8 2,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,2 0,6 4,2
E36 Vattenförsörjning     120,2 0,0 -2,1

Källa: Producentprisindex 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2017, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/09/thi_2017_09_2017-10-24_tau_003_sv.html