Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2017

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,6 procent från november 2016 till november 2017. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 5,0 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–11/2017

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–11/2017
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att metallframställning, oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare från november i fjol. Stegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att el samt papper och papp blev billigare.

Exportprisindexet steg med 5,0 procent på årsnivå och importprisindexet med 8,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,6 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 4,4 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att metallframställning och oljeprodukter blev dyrare jämfört med november året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att papper och papp blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog i sin tur särskilt dyrare oljeprodukter och metallmalmer jämfört med november året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av billigare el.

Producentpriserna för industrin steg från oktober till november med 0,6 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, november 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,5 0,6 3,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 108,1 0,6 2,5
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 104,6 0,7 5,0
Exportprisindex 104,6 0,7 5,0
Importprisindex 107,9 1,3 8,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 110,0 0,8 4,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 113,3 0,7 4,4

Producentprisindex 1949=100, november 2017

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1963 0,6 3,6
Exportprisindex 1707 0,7 5,0
Importprisindex 1611 1,3 8,4
Partiprisindex 2280 0,7 4,4

Källa: Producentprisindex 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (343,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/11/thi_2017_11_2017-12-22_tie_001_sv.html