Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,7 1,1 3,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 83,8 -2,0 -11,0
C TILLVERKADE VAROR 105,2 1,2 3,9
10 Livsmedel 101,1 0,3 0,3
11 Drycker 101,8 -1,0 2,8
13 Textilvaror 94,3 -0,4 -2,3
14 Kläder 100,6 -0,7 -1,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 100,9 -0,6 3,5
17 Papper och pappersvaror 106,0 1,7 8,8
171 Massa, papper och papp 106,2 1,8 9,1
172 Varor av papper eller papp 101,4 -0,1 -1,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 116,7 1,0 9,8
22 Gummi- och plastvaror 103,7 0,5 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 97,5 2,9 2,1
24 Metaller 109,7 6,9 3,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 103,1 -1,8 -1,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,8 0,0 -0,7
27 Elapparatur 103,8 1,2 2,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,8 -0,1 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,1 -0,7 -1,0
31 Möbler 101,5 0,3 2,0

Källa: Producentprisindex 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tau_005_sv.html